Fysiotherapie Sitters

Fysiotherapie Psychosomatische therapie

De praktijk

Wat is Fysiotherapie Sitters?

Fysiotherapie Sitters is hoog kwalitatieve fysiotherapie, psychosomatische (fysio)therapie en coaching bij de mensen thuis. Doordat er geen praktijkruimte is, zijn er ook geen praktijkkosten en kan de therapie bij de mensen thuis aangeboden worden tegen hetzelfde tarief als wanneer u naar een praktijk toe zou gaan. Meer service voor hetzelfde bedrag dus. Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht.


Wie is Fysiotherapie Sitters?

Frank Sitters is sinds 1996 fysiotherapeut en sinds 2001 gespecialiseerd in psychosomatische therapie. Hij heeft ruim 18 jaar gewerkt in een gezondheidscentrum, waar hij zich ontplooid heeft tot een graag geziene therapeut met goede behandelresultaten en hoge kwalitatieve zorg. In 2015 is hij zijn eigen mobiele praktijk gestart, wat aanvankelijk alleen Frank coaching en Therapie heette (FceT). Inmiddels heet de praktijk Fysiotherapie Sitters.

Frank heeft zich sinds zijn afstuderen bij- en nageschoold met diverse cursussen om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Hij staat uiteraard geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) als algemeen fysiotherapeut en psychosomatisch fysiotherapeut.


Verwijzing niet nodig

U heeft geen verwijzing van een arts nodig om fysiotherapie te krijgen. Als u geen verwijzing heeft zal er altijd een screening plaats vinden. Deze screening is nodig om te weten of u met uw klacht bij de fysiotherapeut aan het goede adres bent.


Zelf declareren bij de zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars willen graag contracten afsluiten met fysiotherapeuten. In deze contracten staan eisen waaraan fysiotherapeuten dienen te voldoen ten aanzien van hoe een dossier opgebouwd dient te zijn, hoe gedeclareerd moet worden, hoeveel gedeclareerd mag worden, hoe de praktijk ingericht moet zijn, etc. Over de inhoud van de contracten valt voor de fysiotherapeut niet te onderhandelen. Het is een kwestie van 'slikken of stikken'. De gestelde eisen vragen heel veel tijd van de fysiotherapeut, welke hij niet aan de patiënt kan besteden. Fysiotherapie Sitters wil de tijd graag aan de patiënten besteden, zodat zij profiteren van de inspanningen van de therapeut en niet de zorgverzekeraars. Daarom heeft Fysiotherapie Sitters geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Hierdoor bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw behandeling. Afhankelijk van uw polis bij uw zorgverzekeraar kunt u de behandelingen zelf declareren. Indien u geen aanvullende verzekering heeft en niet boven de 20 keer behandeld wordt aan een chronische aandoening (de zogenaamde lijst 'Borst') dan vergoedt uw zorgverzekeraar nooit fysiotherapie, ook niet als de fysiotherapeut wel een contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar.

We raden u aan om te kiezen voor een restitutie-polis bij uw zorgverzekeraar. Deze polissen bieden u in het algemeen de meeste vrijheid bij het kiezen van uw zorgverlener (arts, fysiotherapeut, tandarts, etc..) met de meest optimale vergoeding zonder dat u verplicht naar de zorgverlener moet die aan uw zorgverzekeraar gebonden is, want ondanks wat uw zorgverzekeraar beweert is dit veelal niet de zorgverlener met de hoogste kwalitatieve zorg.

De facturen van Fysiotherapie Sitters zijn voorzien van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een declaratie bij uw zorgverzekeraar.Praktijkfolder inclusief actuele tarieven en betalingsvoorwaarden

De praktijkfolder met de actuele tarieven is hier te downloaden in PDF-formaat. De tarieven zijn per 1 januari 2024 aangepast met de CBS-index.

De betalingsvoorwaarden van de praktijk zijn hier te downloaden in PDF-formaat. Ze staan ook altijd op de achterkant van de facturen.

 

Privacyreglement en bescherming van uw persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  is de nieuwe wet  ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze  wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene  van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en de plichten van Fysiotherapie Sitters die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Het hele privacyreglement kan u hier downloaden in PDF-formaat.


Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Het doel van Fysiotherapie Sitters is om de kwaliteit van fysiotherapie en de omgang met de klanten zo optimaal mogelijk te maken. Indien u een klacht hebt en dit kenbaar maakt, dan maakt u het de praktijk mogelijk om te verbeteren en daar zijn we u dankbaar voor. Bij iedere klacht is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen.

Fysiotherapie Sitters is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Indien u uw klacht niet wil of kan bespreken met uw fysiotherapeut dan kan u contact opnemen met de klachtencommissie van het KNGF. Deze onafhankelijke commissie zal u verder helpen met uw klacht.